DOKK Advocaten is uw juridisch raadgever als het gaat om algemeen bestuursrecht specialist in IJburg Amsterdam en Groningen (Noord Nederland)

DOKK begeleidt, adviseert en procedeert in het bestuursrecht. Dit omvat omgevingsrecht, en ook bijvoorbeeld handhaving en openbaarheid van bestuur. Van actuele juridische en politieke ontwikkelingen, zoals de bouw, ziekenhuizen en energiebedrijven, is DOKK op de hoogte en mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne heeft bovendien de nodige ervaring opgebouwd.

Stel u krijgt een besluit opgelegd van een overheid dat in uw nadeel werkt. Tegen besluiten van de overheid staat rechtsbescherming open. Vaak is er een termijn van zes weken waarin u een zienswijze of bezwaarschrift kunt indienen. U maakt dan aan het bestuursorgaan kenbaar, dat u geheel of gedeeltelijk het niet eens bent met het overheidsvoornemen om een bepaald besluit te nemen.

Voor het indienen van een zienswijze, of bezwaarschrift, dient u (derde-)belanghebbende te zijn. Uw belang moet rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken. Alleen een belanghebbende kan opkomen tegen een besluit. Twijfelt of u belanghebbende bent? Neem gerust contact met ons op.

Als extra service biedt DOKK Advocaten een standaardformat zienswijze/bezwaarschrift en verzoek tot handhaving aan. Op basis van ons standaardformat kunt u zelfstandig een zienswijze/bezwaar of verzoek tot handhaving opstellen. Veelal is van belang dat u zich hierin laat adviseren. Het indienen van een goed verweer is in uw eigen belang, het kan gevolg hebben voor het verloop van de besluitvorming en alle daarmee samenhangende rechtsbescherming. Wij zijn u graag van dienst bij het invullen van een zienswijze/bezwaarschrift of verzoek. De advocaten van DOKK kunnen - bij spoed - een pro forma zienswijze of bezwaarschrift (de redenen van bezwaar worden dan later toegelicht) voor u indienen zodat de termijn tijdig wordt ingevuld en niet verstrijkt, waarmee u buiten spel staat.

Actuele opvallende zaken waarmee DOKK zich onderscheidt en de mazen van de wet zoekt of vernieuwend inzicht vraagt van politiek, rechter en wetgever:

  • Wet openbaarheid van bestuur, o.a. bij het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33 openbaarheid, WOZ-waardering, afkoop afspraken, sfeerwoningen, windpark contracten en SDE+
  • Strafontslag van een ambtenaar
  • Waarschuwing en terugvordering van het UWV
  • Terugvorderen van bijstand
  • Houdbaarheid | handhaving normen van geluid, licht, water en bodem op grondslag van nationale en/of Europeesrechtelijke verplichtingen
Foto op IJburg Diemerpark © DOKK advocaten