Van Wob naar Woo

2 mei 2022, Groningen | leestijd: ongeveer 6 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne, mr. R.A.G. de Jonge | Rian en K. Mulder | Kaylee

Op 1 mei vervangt de Wet open overheid de Wet openbaarheid van bestuur. Deze blog geeft een beschrijving van de opvallendste wijzigingen die inwerkingtreding van de Woo met zich mee brengt. Lees verder

De civielrechtelijke gevolgen van de Wet kwaliteitsborging

6 april 2022, Groningen | leestijd: 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en mr. T. P. Tjeerdsma | Patrick

Na inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging dient het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten te worden gewijzigd. Deze blog geeft een toelichting op de vijf toekomstige wijzigingen. Lees verder

Het normaal maatschappelijk risico bij planschade

15 november 2021, Groningen | leestijd: ongeveer 9 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en mr. R.A.G. de Jonge | Rian

Planschade | normaal maatschappelijk risico | minimum en vast forfait | windparken | duurzame energie | Omgevingswet. Lees verder

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

30 juni 2021, Groningen | leestijd: 3 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en mr. R.A.G. de Jonge | Rian

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen. Lees verder

Het belang van een planMER bij het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van wind op land

5 februari 2021, Groningen | leestijd: 8 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick

De juridische beschouwing | bijdrage op het belang van het uitvoeren | opstellen van een milieueffectrapportage bij de totstandkoming | vaststelling van de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van de energietransitie, specifiek wind op land | (grootschalige) inpassing van windparken. Lees verder

Blogreeks wind op land: Windplan Groen - geluidsnormering

13 november 2020, Amsterdam | leestijd ongeveer 6 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

De Afdeling wijst uitspraak in Windplan Groen. Een inpassingsplan dat voorziet in 90 windturbines met een maximale tiphoogte van 249 meter. Lees verder

Een juridische beoordeling van de ontvankelijkheid van stichtingen en verenigingen die natuur beogen te beschermen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet een handreiking.

22 september 2020, Amsterdam | leestijd ongeveer 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick

Een toelichting op de ontvankelijkheid van stichtingen en verenigingen die beogen de natuur te beschermen. Lees verder

Bouw windturbines in gevaar door toedoen Hof van Justitie? Over de eventuele strijd van Nederlands omgevingsrecht en bestuursprocesrecht met de SMB-richtlijn en het Verdrag van Aarhus.

14 augustus 2020, Groningen| leestijd: 9 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en M.J. van Huizen | Michiel

De invloed van Europees recht (via het Hof van Justitie) op nationaal omgevingsrecht en bestuursprocesrecht. Lees verder

De bouw op IJburg in de coronacrisis: biedt het recht een vaccin?

27 juli 2020, Amsterdam | leestijd ongeveer 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne en D.A. Dekker | Dirk

De juridische mogelijkheden voor de problemen bij bouwprojecten op IJburg in de coronacrisis: overmacht en onvoorziene omstandigheden. Lees verder

Bewoner binnen een windpark. Bent u belanghebbende?

4 maart 2019, Amsterdam | leestijd ongeveer 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

Uiteenzetting van het belanghebbendebegrip bij grootschalige windparken op land. Lees verder

Capaciteitsproblemen door grote groei aan zonne- en windparken

25 oktober 2019, Amsterdam | leestijd ongeveer 2 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

In dit blog leggen we uit hoe de Afdeling omgaat met de leveringszekerheid bij zonneparken. Lees verder

Draagvlak hernieuwbare zonne-energie en windenergie

25 oktober 2019, Amsterdam | leestijd ongeveer 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

In dit blog legt DOKK uit hoe de Afdeling omgaat met draagvlak bij hernieuwbare energie. Lees verder

Renting a room

4 maart 2019, Amsterdam | leestijd ongeveer 7 minuten

Auteur(s): G.H. van der Wal | Gysbert en T.M. Klein | Tessa

A checklist that gives some tips and tricks to find (suitable) student housing in Groningen. Lees verder

Sfeerwoningen

4 maart 2019, Amsterdam | leestijd ongeveer 5 minuten

Auteur(s): mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

Wanneer is er sprake van een technische, organisatorische of functionele bindingen tussen een woning en een windpark? Lees verder

Foto op IJburg Diemerpark © DOKK advocaten