DOKK Advocaten | logo

Jurist mr. N. J. Lemmink | Nik - DOKK Advocaten Groningen

Jurist mr. N. J. Lemmink | Nik - DOKK Advocaten Groningen

“Nik is afgestudeerd in IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesses liggen binnen de civiele en bestuurspraktijk met name in het intellectuele eigendom en verbintenissenrecht.

Naast zijn werkzaamheden bij DOKK is Nik baanatleet op het hoogste niveau, en combineert hij zijn inzet en discipline als topsporter zowel op de werkvloer als op het tartan.

Nik is sinds begin 2023 verbonden aan DOKK Advocaten.”

Het onlangs behaalde succes van Nik als topsporter

Topsportstudent Nik Lemmink loopt naar zilver tijdens NK Cross

Nik Lemmink liep ‘als blij kind’ naar NK-zilver: ‘Voelde als een herkansing’

Nik Lemmink finishte als derde in 28.48 en pakt daarmee brons tijdens de Groet uit Schoorl Run.

 

is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Nik:

Sfeerbeeld bij element lucht

Het gelijkheidsbeginsel en omgevingsvergunningen

In een recente zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2024:2127) vraagt een inwoner een omgevingsvergunning aan om een tijdelijk gastenverblijf op zijn terrein te vestigen. De gemeente weigert deze vergunning, wat leidt tot een geschil. De inwoner stelt dat de gemeente zijn verzoek onterecht afwijst omdat ander vergelijkbaar verzoek in het verleden wel is verleend. Hij beroept zich op het gelijkheidsbeginsel, een rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. De inwoner laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij de Raad van State.
Sfeerbeeld bij element lucht

Vluchtelingen opvangen onder de Omgevingswet; een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

De Omgevingswet in 2024 introduceert een nieuw uitgangspunt: "een evenwichtige toedeling van functies aan locaties", dit ter vervanging van het oude principe van "een goede ruimtelijke ordening". Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland zet het beoordelingskader van dit nieuwe uitgangspunt uiteen. Het betreft een zaak over de verlening van een omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in een hotel.
Sfeerbeeld bij element lucht

Handhaving: de Wabo of de Omgevingswet?

Het artikel bespreekt de overgang van handhavingsprocedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht werd. Het legt uit dat het oude recht van toepassing blijft op lopende handhavingszaken tot het sanctiebesluit onherroepelijk is. Het benadrukt het belang van rechtszekerheid en een zorgvuldige belangenafweging bij het nemen van handhavingsbesluiten onder zowel oud als nieuw recht.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.