DOKK Advocaten | logo

Jurist mr. P.A. Blom | Peter - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Jurist mr. P.A. Blom | Peter - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Peter heeft zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam behaald en erna de privaatrechtelijke master commerciële rechtspraktijk afgerond. Zijn interesse leidt tot de keuze voor deze master die op ondernemingsrecht, financieel recht en corporate finance is gericht. Hij schrijft zijn scriptie over het juridisch landschap rondom de collectieve actie procedure. In het licht van recente ontwikkelingen ter afwikkeling van massaschade, zoals de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie die op 1 januari 2020 in werking is getreden en de Europese Richtlijn representatieve vorderingen die december 2022 in nationaal recht moet zijn omgezet. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor angst van een claimcultuur. Peter betoogt dat er geen sprake is van een claimcultuur en dat dit begrip het resultaat is van meer factoren die in Nederland grotendeels niet voorkomen. Bovendien ontstaan door de preventieve werking van toenemend claimgedrag positieve aspecten van de gevreesde claimcultuur die men juist zou moeten omarmen, denk aan veiligere producten, een veiligere werkplek en zorgvuldiger medisch handelen.

Peter is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Peter:

aardeRottumerplaat © Deborah Roffel

Het normaal maatschappelijk risico bij planschade

Planschade | normaal maatschappelijk risico | minimum en vast forfait | windparken | duurzame energie | Omgevingswet.
Windmolens achter elkaar in een landschap

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen.

PlanMER bij wind op land projecten

De juridische beschouwing | bijdrage op het belang van het uitvoeren | opstellen van een milieueffectrapportage bij de totstandkoming | vaststelling van de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van de energietransitie, specifiek wind op land | (grootschalige) inpassing van windparken.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig