Zoekt u als patiënt of zorginstelling naar een advocaat gezondheidsrecht?

Advocaat gezondheidsrecht: wat kan deze voor u betekenen

Bent u op zoek naar een advocaat gezondheidsrecht bij u in de buurt of vraagt u zich af wanneer u het best een advocatenkantoor kan inschakelen? Hier leest u alles wat u moet weten wanneer u een advocaat in het gezondheidsrecht inschakelt, wat deze doet en wat de mogelijkheden voor u of uw onderneming zijn. 

Lucht element icon | vierkant

Wat doet een advocaat gezondheidsrecht?

Ongeacht of u een patiënt bent of een zorgaanbieder, is het nuttig om te weten waarmee een advocaat gezondheidsrecht u kan bijstaan. Een advocaat gezondheidsrecht – of in een andere juridische tak – kan u zowel informeren, adviseren als bijstaan.

Informeren: een advocaat kan uw organisatie informatie geven over hoe u een bepaalde kwestie moet aanpakken of wat de gevolgen zijn van een mogelijke actie op het gebied van governance, marktordening en de kwaliteit van de zorg. Ook kan de advocaat uw organisatie op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond het gezondheidsrecht.

Adviseren: een advocaat kan uw organisatie informatie geven over hoe u een bepaalde kwestie moet aanpakken of wat de gevolgen zijn van een mogelijke actie op het gebied van governance, marktordening en de kwaliteit van de zorg. Ook kan de advocaat uw organisatie op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rond het gezondheidsrecht.

Bijstaan : wanneer er schade is – of een claim – kan een advocaat gezondheidsrecht u of uw organisatie bijstaan. Te denken valt aan scenario’s waar bijstand nuttig, en soms sterk aangeraden wordt, bij het bemiddelen van een aansprakelijkheidsclaim of een klacht tegen een zorgverlener. Ook wanneer er sprake is van medisch tuchtrecht kunt u een beroep doen op een advocaat.

Wanneer doet u of uw instelling een beroep op een advocaat gezondheidsrecht?

Als patiënt

Een medisch professional kan soms gebrekkig te werk gaan. In sommige gevallen zijn fouten funest met als gevolg lichamelijke, emotionele en vermogensschade. Door een fout tijdens een operatie kan u blijvend letsel oplopen, met als gevolg vermindering van levenskwaliteit.

Uiteraard is het moeilijk om erachter te komen dat wat u overkomen is echt een fout is of dat dit een normaal potentieel gevolg is van een operatie. Daarom is het van belang dat u een beroep kunt doen op een advocaat gezondheidsrecht die, eventueel met behulp van een expert, gaat kijken of er wel degelijk een fout is gemaakt en wat de draagwijdte daarvan is.

Daarnaast kan een advocaat gezondheidsrecht een patiënt ook bijstaan met zaken rond de privacy van u als patiënt en het betwisten van de factuur van het ziekenhuis of onderdelen daarvan. Zo zijn bepaalde bedragen wettelijk vastgelegd.

Als medisch professional

Als medisch professional is een competente advocaat gezondheidsrecht zeker geen overbodige luxe. De advocaat kan u adviseren over patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, hoe u moet omgaan met bepaalde medische gegevens binnen de zorg, en u bijstaan wanneer er sprake is van een beweerde medische fout of disfunctioneren.

Door snel een beroep te kunnen doen op een advocatenkantoor kunt u als medisch professional proactief ingrijpen en tijdrovende discussies en stress vermijden. Doorgaans kunt u advies vragen over eenvoudige zaken zoals de privacy van een patiënt waardoor u geen risico’s hoeft te nemen.

Zorginstelling en -organisaties

Niet alleen patiënten en medische professionals hebben er baat bij om op een advocaat gezondheidsrecht te kunnen steunen. Zorginstellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere organisaties kunnen een advocatenkantoor inschakelen voor een adviserende rol op juridisch vlak.

Een advocaat gezondheidsrecht voor ondernemingen kan helpen bij het opstellen van de contracten met de zorgverleners en kijken of de behandeling van patiënten en hun gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving verloopt.

Een advocaat gezondheidsrecht kan helpen bij het opstellen van dadingen en minnelijke regelingen wanneer er een vermeende medische fout plaatsvindt en er vragen rijzen rond de kwaliteit van zorg en patiëntenrechten. Indien nodig kan de advocaat tevens de onderneming bijstaan als een zorgverlener grove nalatigheden heeft begaan.

Eveneens bij meer triviale zaken, zoals het in goede banen leiden van administratieve processen, het invorderen van facturen en bij het opvolgen van juridische (verjarings)termijnen, kan een advocaat gezondheidsrecht u bijstaan.

Waar kunnen wij u nog meer bij helpen

 • Governance bestuur en toezicht
 • Medezeggenschap cliënten
 • Samenwerkingsverbanden en -conflicten
 • Toe- en uittreding en goodwill
 • Contractering
 • Praktijkovernames
 • Marktordening en tariefregulering
 • Zorginkoop
 • Zorgvastgoed
 • Controle en Toezicht
 • Patiëntenrechten
 • Sociaal domein

DOKK Advocaten uw gezondheidsrecht specialist
in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne
Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick
Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.