DOKK Advocaten uw juridisch specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Roeg weer, zegt de Groninger. En dreigend onweer op zijn Zaans is: de lucht verrekt. Ieder een eigen taal waarin men hetzelfde zegt. Over wat ons bezighoudt, boze of gunstig gezinde wolken. Ondernemen binnen de omgeving om ons heen.

Juridisch gaat het om de kwaliteiten die beslissingen beïnvloeden, zoals de kwaliteit van lucht als zuurstof, gezonde of vuile grond nuttig hergebruiken, water als ijs of functionaliteit en krachtstroom, licht waar we niet zonder kunnen. Kortom het algemeen bekend kwartet aan oer elementen: vuur (licht), lucht (ruimte), water, aarde. Deze elementen komen terug in het DOKK logo dat is gevormd door vier tekens uit de alchemistische iconografie.

Als mens en meester zijn de advocaten en juristen van DOKK dagelijks doende met deze elementen. Zij bewandelen voor hun klanten, naar beste en maximale inspanning, de drie centrale wegen van maatschappelijk duurzaam succes. Via de weg van het weten, zakelijk en zuiver. Daarnaast de weg van het oog, anders kijken is anders zien. Met onmisbaar voor een goed klantcontact, de weg van het hart om elkaar te herkennen.

In gelijkwaardigheid, voortdurend in veranderend speelveld. DOKK laat zich niet uit het veld slaan en is continu op zoek hoe beter met de buiten wereld om te gaan. Dat wil zeggen ook bij onvoorspelbare windvlagen, concurrenten die iemands markt betreden, een natuurramp die logistiek vaste lijnen breekt, een activistische aandeelhouder die opspeelt. DOKK moet professioneel omgaan met variabelen die men niet altijd in de hand heeft. Dit doen wij door te observeren, anticiperen, aan te voelen en te reageren op wat moeilijk benaderbaar, laat staan beïnvloedbaar is.

Voor de beste winst beogende positie kennen de advocaten zichzelf, hun snelheid en kracht, en dit in relatie tot de omgeving met telkens tegenstanders. Met hun hoofd, hart en handen om op het juiste tijd te pieken, onzekerheid minder te maken, en opponenten te begroeten als vrienden. Tegenstanders kun je op afstand zetten en naamloos houden, fijner is om erop te vertrouwen dat als zich vijanden manifesteren, deze tot vrienden kunnen gemaakt. Elke tegenwind, tegenstand dwingt namelijk om zo goed mogelijk wat je meent, scherp en krachtig te formuleren, mondeling en schriftelijk, met reële kans dat je wint. Waardoor achterstand, voorsprong wordt, en nadelen worden opgeheven.

Bekijk hier het LinkedIN profiel van:
Element uit het logo van DOKK Advocaten DOKK Advocaten

Beeldmerk DOKK Advocaten Amsterdam