Juridisch medewerker mr. P.A. Blom | Peter

Peter heeft zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam behaald en erna de privaatrechtelijke master commerciële rechtspraktijk afgerond. Zijn interesse leidt tot de keuze voor deze master die op ondernemingsrecht, financieel recht en corporate finance is gericht.

Hij schrijft zijn scriptie over het juridisch landschap rondom de collectieve actie procedure. In het licht van recente ontwikkelingen ter afwikkeling van massaschade, zoals de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie die op 1 januari 2020 in werking is getreden en de Europese Richtlijn representatieve vorderingen die december 2022 in nationaal recht moet zijn omgezet.

Deze nieuwe wetgeving zorgt voor angst van een claimcultuur. Peter betoogt dat er geen sprake is van een claimcultuur en dat dit begrip het resultaat is van meer factoren die in Nederland grotendeels niet voorkomen. Bovendien ontstaan door de preventieve werking van toenemend claimgedrag positieve aspecten van de gevreesde claimcultuur die men juist zou moeten omarmen, denk aan veiligere producten, een veiligere werkplek en zorgvuldiger medisch handelen.

Bekijk hier het LinkedIN profiel van:

Element uit het logo van DOKK Advocaten mr. P.A. Blom | Peter
Element uit het logo van DOKK Advocaten DOKK Advocaten

Foto van mr. P.A. Blom | Peter © DOKK advocaten
Silhouet foto mr. P.A. Blom | Peter © DOKK advocaten