Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick

Patrick is staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is met name geïnteresseerd in juridische vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en milieurecht. Tijdens zijn studie heeft hij hierin diverse onderzoeken gedaan en heeft hij zijn studie afgerond met een scriptie die betrekking heeft op de nog in te voeren Omgevingswet.

Afkomstig uit een ondernemersfamilie, weet hij hoe hij zowel particulieren als bedrijven kan ondersteunen, adviseren en hun belangen kan behartigen.

Patrick is sinds zijn student stage in 2020 verbonden aan DOKK Advocaten.

Bekijk hier het LinkedIN profiel van:

Element uit het logo van DOKK Advocaten mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick
Element uit het logo van DOKK Advocaten DOKK Advocaten

Foto van mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick © Marco Okhuizen
Foto Patrick Tjeerdsma © DOKK advocaten