Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Eerst een dialoog, daarna concrete stappen. Soms een zijspoor, maar áltijd samen de richting bepalen.

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Anne is eigenaar van DOKK Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en ondernemingsrecht. Procedeerde na haar promotie op privaat publiek overheidstoezicht in Amsterdam, daarna in het zuiden als partner bestuursrecht.
Adviseert, onderhandelt en procedeert nu in Amsterdam en Noord-Nederland als advocaat over projecten van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Adviseert startups, coöperaties, onderhandelt over en voor vennootschappen. Behartigt de belangen van onder andere ondernemers, naar zowel burgerlijk recht | civiele zaken als bestuursrecht.

Begrijpt als zeiler en lid van besturen, raden voor diverse maatschappelijke organisaties, o.a. armoede, uitvaart en VvE’s, het belang van cliënt en werken in een team. Mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne initieert en onderneemt in startups met sociale inzet, ter duurzame oplossingen voor water en aarde met afval als grondstof.
Tevens is Anne lid van de Vereniging Vastgoed Juristen, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Windmolenadvocaat: Mensen in het noorden zijn monddood gemaakt

In de bittere strijd tegen windparken in het noorden van het land eisen steeds extremere sabotageacties en dreigementen de aandacht op. Maar er is ook een ander verhaal: dat van de burgers die de grote turbines op een legale manier proberen tegen te houden. Eind vorig jaar boekten ze met hulp van advocaat Anne van Nus een historisch succes. Voor het eerst vertelt ze haar verhaal. ‘De lusten en lasten zijn compleet scheef verdeeld.’

Lees hier het gehele interview met mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne in het AD van 29 maart 2019

Als advocaat deel ik graag mijn kennis met de toekomstige juristen

mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
 • Bouwrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Handhavingsrecht
  • Subsidierecht
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
 • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Burenrecht
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Anne is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bestuursrecht
Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht
Omgevingsrecht
Planschade procedure
Windparken
Vergunningen
Intellectueel eigendomsrecht
Energierecht
Huurrecht
Planschadeprocedure

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Anne:

Sfeerbeeld bij element lucht

Het gelijkheidsbeginsel en omgevingsvergunningen

In een recente zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2024:2127) vraagt een inwoner een omgevingsvergunning aan om een tijdelijk gastenverblijf op zijn terrein te vestigen. De gemeente weigert deze vergunning, wat leidt tot een geschil. De inwoner stelt dat de gemeente zijn verzoek onterecht afwijst omdat ander vergelijkbaar verzoek in het verleden wel is verleend. Hij beroept zich op het gelijkheidsbeginsel, een rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. De inwoner laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij de Raad van State.
Sfeerbeeld bij element lucht

Vluchtelingen opvangen onder de Omgevingswet; een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

De Omgevingswet in 2024 introduceert een nieuw uitgangspunt: "een evenwichtige toedeling van functies aan locaties", dit ter vervanging van het oude principe van "een goede ruimtelijke ordening". Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland zet het beoordelingskader van dit nieuwe uitgangspunt uiteen. Het betreft een zaak over de verlening van een omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in een hotel.
Sfeerbeeld bij element lucht

Handhaving: de Wabo of de Omgevingswet?

Het artikel bespreekt de overgang van handhavingsprocedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht werd. Het legt uit dat het oude recht van toepassing blijft op lopende handhavingszaken tot het sanctiebesluit onherroepelijk is. Het benadrukt het belang van rechtszekerheid en een zorgvuldige belangenafweging bij het nemen van handhavingsbesluiten onder zowel oud als nieuw recht.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.