DOKK Advocaten | logo

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Eerst een dialoog, daarna concrete stappen. Soms een zijspoor, maar áltijd samen de richting bepalen.

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Anne is eigenaar van DOKK Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en ondernemingsrecht. Procedeerde na haar promotie op privaat publiek overheidstoezicht in Amsterdam, daarna in het zuiden als partner bestuursrecht. Adviseert, onderhandelt en procedeert nu in Amsterdam en Noord-Nederland als advocaat over projecten van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Adviseert startups, coöperaties, onderhandelt over en voor vennootschappen. Behartigt de belangen van onder andere ondernemers, naar zowel burgerlijk recht | civiele zaken als bestuursrecht. Begrijpt als zeiler en lid van besturen, raden voor diverse maatschappelijke organisaties, o.a. armoede, uitvaart en VvE’s, het belang van cliënt en werken in een team. Mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne initieert en onderneemt in startups met sociale inzet, ter duurzame oplossingen voor water en aarde met afval als grondstof. Tevens is Anne lid van de Vereniging Vastgoed Juristen, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Als advocaat deel ik graag mijn kennis met de toekomstige juristen

mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
 • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
 • Bouwrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Handhavingsrecht
  • Subsidierecht
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
 • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Burenrecht
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Anne is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bestuursrecht
Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht
Omgevingsrecht
Windparken
Vergunningen
Intellectueel eigendomsrecht
Gezondheidsrecht
Energierecht
Huurrecht
Planschadeprocedure

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Anne:

aardeRottumerplaat © Deborah Roffel

Het normaal maatschappelijk risico bij planschade

Planschade | normaal maatschappelijk risico | minimum en vast forfait | windparken | duurzame energie | Omgevingswet.
Windmolens achter elkaar in een landschap

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen.

PlanMER bij wind op land projecten

De juridische beschouwing | bijdrage op het belang van het uitvoeren | opstellen van een milieueffectrapportage bij de totstandkoming | vaststelling van de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van de energietransitie, specifiek wind op land | (grootschalige) inpassing van windparken.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig