Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Eerst een dialoog, daarna concrete stappen. Soms een zijspoor, maar áltijd samen de richting bepalen.

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Anne is eigenaar van DOKK Advocaten en als advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en ondernemingsrecht. Procedeerde na haar promotie op privaat publiek overheidstoezicht in Amsterdam, daarna in het zuiden als partner bestuursrecht.
Adviseert, onderhandelt en procedeert nu in Amsterdam en Noord-Nederland als advocaat over projecten van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Adviseert startups, coöperaties, onderhandelt over en voor vennootschappen. Behartigt de belangen van onder andere ondernemers, naar zowel burgerlijk recht | civiele zaken als bestuursrecht.

Begrijpt als zeiler en lid van besturen, raden voor diverse maatschappelijke organisaties, o.a. armoede, uitvaart en VvE’s, het belang van cliënt en werken in een team. Mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne initieert en onderneemt in startups met sociale inzet, ter duurzame oplossingen voor water en aarde met afval als grondstof.
Tevens is Anne lid van de Vereniging Vastgoed Juristen, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Windmolenadvocaat: Mensen in het noorden zijn monddood gemaakt

In de bittere strijd tegen windparken in het noorden van het land eisen steeds extremere sabotageacties en dreigementen de aandacht op. Maar er is ook een ander verhaal: dat van de burgers die de grote turbines op een legale manier proberen tegen te houden. Eind vorig jaar boekten ze met hulp van advocaat Anne van Nus een historisch succes. Voor het eerst vertelt ze haar verhaal. ‘De lusten en lasten zijn compleet scheef verdeeld.’

Lees hier het gehele interview met mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne in het AD van 29 maart 2019

Als advocaat deel ik graag mijn kennis met de toekomstige juristen

mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
 • Bouwrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Handhavingsrecht
  • Subsidierecht
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
 • Vastgoedrecht
  • Bouwrecht
  • Burenrecht
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Anne is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bestuursrecht
Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht
Omgevingsrecht
Planschade procedure
Windparken
Vergunningen
Intellectueel eigendomsrecht
Energierecht
Huurrecht
Planschadeprocedure

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Anne:

Toepassing ‘burgerlus’ in Windpark Karolinapolder omtrent Wnb-vergunning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: de Afdeling, stelt appellanten door middel van een tussenuitspraak, in de gelegenheid te reageren op een (te) kort voor de zitting overgelegd onderzoek van initiatiefnemer van Windpark Karolinapolder (ECLI:NL:2023:2323). Appellanten, in een door DOKK aangevoerd beroep, hebben zich uitgelaten over tekortkomingen in de natuurtoets.

Het toepassingsbereik van de (binnenplanse) 10% afwijkingsregel

De meeste bestemmingsplannen kennen algemene afwijkingsregels. Hiertoe staat in het bestemmingsplan, veelal onder voorwaarden, dat het college van burgemeester en wethouders, hierna: het college, mag afwijken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan. Vaak is de zogeheten 10%-afwijkingsregel hierin opgenomen. Dit houdt in dat van bijvoorbeeld een bouwhoogte of goothoogte van een bouwwerk 10% mag worden afgeweken van de maximale toegestane aanduiding in een planregel
Sfeerbeeld bij element lucht

Burgemeester moet aard van horecagelegenheid meewegen bij verlenen exploitatievergunning

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.