DOKK Advocaten | logo

Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Advocaat mr. T.P. Tjeerdsma | Patrick In Amsterdam en Groningen

Patrick is staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is met name geïnteresseerd in juridische vraagstukken op het gebied van omgevingsrecht en milieurecht. Tijdens zijn studie heeft hij hierin diverse onderzoeken gedaan en heeft hij zijn studie afgerond met een scriptie die betrekking heeft op de nog in te voeren Omgevingswet. Afkomstig uit een ondernemersfamilie, weet hij hoe hij zowel particulieren als bedrijven kan ondersteunen, adviseren en hun belangen kan behartigen. Patrick is sinds zijn student stage in 2020 verbonden aan DOKK Advocaten.

Patrick is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Patrick:

aardeRottumerplaat © Deborah Roffel

Het normaal maatschappelijk risico bij planschade

Planschade | normaal maatschappelijk risico | minimum en vast forfait | windparken | duurzame energie | Omgevingswet.
Windmolens achter elkaar in een landschap

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen.

PlanMER bij wind op land projecten

De juridische beschouwing | bijdrage op het belang van het uitvoeren | opstellen van een milieueffectrapportage bij de totstandkoming | vaststelling van de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van de energietransitie, specifiek wind op land | (grootschalige) inpassing van windparken.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig