DOKK Advocaten | logo

Capaciteitsproblemen door grote groei aan zonne- en windparken

Vuur element icon | vierkant

Capaciteitsproblemen door grote groei aan zonne- en windparken

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

Capaciteitsproblemen door grote groei aan zonne- en windparken

In de media verschijnen steeds vaker berichten over netbeheerders die aangeven dat door de groei van het aantal zonne- en windparken er geen capaciteit meer op het netwerk is.

Netbeheerders zitten hierdoor letterlijk in de spagaat, aangezien zij wettelijk gezien een netgebruiker niet mogen weigeren. Een netgebruiker heeft in alle omstandigheden recht op een aansluiting. Als een netbeheerder niet op tijd kan aansluiten dreigen er zelfs boetes voor de netbeheerder, die in de praktijk ook al met enige regelmaat worden opgelegd.1

Het recht op een aansluiting betekent overigens niet dat een netgebruiker ook steevast recht heeft op transport. De netbeheerder moet alle mogelijke maatregelen hebben genomen. Pas dan mag een netbeheerder transport weigeren. De netbeheerder moet deze weigering wél onderbouwen en melden aan de Autoriteit Consument en Markt, hierna: ACM. Onvoldoende transportcapaciteit is dus niet altijd een reden om transport om transport te weigeren.2 Als alternatief stelt de ACM dat netbeheerders meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden van congestiemanagement. De netbeheerder legt dan aan een netgebruiker de verplichting op om minder elektriciteit te leveren of moet juist elektriciteit van het netwerk gebruiken.

Netbeheerder Enexis heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Hieruit is gebleken dat er binnen hun werkgebied onvoldoende mogelijkheden zijn om alle stroom die wordt geproduceerd door zonneparken af te voeren.3

Recent heeft DOKK Advocaten handig gebruik gemaakt van de ‘noodklok’ die netbeheerders sinds enige tijd luiden. In deze procedure is daarom aangevoerd dat het zonnepark op voorhand niet kan worden uitgevoerd omdat er geen leveringszekerheid is. Uit alle berichtgeving blijkt namelijk dat de elektriciteit van een groot aantal zonneparken niet getransporteerd kan worden. De Afdeling reageert daarop dat de enkele vrees dat het elektrische vermogen van het voorziene zonnepark niet kan worden afgeleverd aan het elektriciteitsnet onvoldoende is.4

Het komt er feitelijk op neer dat zonneparken, waarvan de netbeheerder aangeeft dat het transport voor elektriciteit niet gegarandeerd kan worden en dus als weigering zijn gemeld aan de ACM, geweigerd moeten worden door het bevoegd gezag. In redelijkheid moet dan worden ingezien dat een plan niet binnen de planperiode kan worden uitgevoerd.

1 https://www.parool.nl/nederland/boete-liander-voor-te-laat-aansluiten-fastned~b09ac9bb/<
2 https://www.acm.nl/nl/publicaties/transport-van-elektriciteit-vereist-vergaande-maatregelen-van-netbeheerder<
3 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214116/Enexis-heeft-niet-genoeg-technische-trucs-om-capaciteitsprobleem-op-te-lossen

Deel dit bericht via:

Ook interessant om te lezen

Direct juridisch
advies nodig

Rottumerplaat © Deborah Roffel

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.