DOKK Advocaten | logo

Advocaat mr. M. Kumar | Mukesh - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Advocaat mr. M. Kumar | Mukesh - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Mukesh behaalde de bachelor rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Uiteindelijk studeerde hij gezondheidsrechtelijk af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft het honourstraject doorlopen en tijdens de Amsterdamse Juridische Bedrijvendag bleek hij de beste pleiter in gezonde wedijver. Ook sloot Mukesh een semester aan de University of Leeds succesvol af. Het ondernemen zit – naast zijn passie voor het recht – in zijn bloed, wat blijkt uit zijn jong ondernemerschap. Met commercieel inzicht en doorzettingsvermogen treedt Mukesh buiten de gebaande paden en met zijn creatieve geest en overtuigingskracht laat hij bij velen een goede indruk achter. Mukesh is sinds begin 2021 verbonden aan DOKK Advocaten.

Mukesh is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Mukesh:

aardeRottumerplaat © Deborah Roffel

Het normaal maatschappelijk risico bij planschade

Planschade | normaal maatschappelijk risico | minimum en vast forfait | windparken | duurzame energie | Omgevingswet.
Windmolens achter elkaar in een landschap

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen.

PlanMER bij wind op land projecten

De juridische beschouwing | bijdrage op het belang van het uitvoeren | opstellen van een milieueffectrapportage bij de totstandkoming | vaststelling van de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in het kader van de energietransitie, specifiek wind op land | (grootschalige) inpassing van windparken.

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig