Advocaat mr. M. Kumar | Mukesh - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Advocaat mr. M. Kumar | Mukesh - DOKK Advocaten Amsterdam IJburg

Mukesh behaalde de bachelor rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Uiteindelijk studeerde hij gezondheidsrechtelijk af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft het honourstraject doorlopen en tijdens de Amsterdamse Juridische Bedrijvendag bleek hij de beste pleiter in gezonde wedijver. Ook sloot Mukesh een semester aan de University of Leeds succesvol af.

Het ondernemen zit – naast zijn passie voor het recht – in zijn bloed, wat blijkt uit zijn jong ondernemerschap. Met commercieel inzicht en doorzettingsvermogen treedt Mukesh buiten de gebaande paden en met zijn creatieve geest en overtuigingskracht laat hij bij velen een goede indruk achter.

Mukesh is sinds begin 2021 verbonden aan DOKK Advocaten.

is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden

Bekijk hier het LinkedIN profiel van Mukesh:

Toepassing ‘burgerlus’ in Windpark Karolinapolder omtrent Wnb-vergunning

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hierna: de Afdeling, stelt appellanten door middel van een tussenuitspraak, in de gelegenheid te reageren op een (te) kort voor de zitting overgelegd onderzoek van initiatiefnemer van Windpark Karolinapolder (ECLI:NL:2023:2323). Appellanten, in een door DOKK aangevoerd beroep, hebben zich uitgelaten over tekortkomingen in de natuurtoets.

Het toepassingsbereik van de (binnenplanse) 10% afwijkingsregel

De meeste bestemmingsplannen kennen algemene afwijkingsregels. Hiertoe staat in het bestemmingsplan, veelal onder voorwaarden, dat het college van burgemeester en wethouders, hierna: het college, mag afwijken van het bepaalde in de regels van een bestemmingsplan. Vaak is de zogeheten 10%-afwijkingsregel hierin opgenomen. Dit houdt in dat van bijvoorbeeld een bouwhoogte of goothoogte van een bouwwerk 10% mag worden afgeweken van de maximale toegestane aanduiding in een planregel
Sfeerbeeld bij element lucht

Burgemeester moet aard van horecagelegenheid meewegen bij verlenen exploitatievergunning

Mediation

MfN-registermediator mr. dr. J.G.L van Nus | Anne

Anne van Nus is MfN-registermediator. Als alternatieve geschilbenadering, toenemend toegepast bij Rechtbank, Raad van State, Rechter-Commissaris, Autoriteit, College en Overheid. Zoekend naar natuurlijk evenwicht, wat goed luisteren vraagt van onafhankelijk mediator. Die passend, en zaaksafhankelijk een goed gesprek met creatieve dialoog bevordert. Hard op de inhoud, zacht op de persoon.

Teneinde touwen los te gooien, belangen boven water te krijgen en zo nodig te splitsen. Of juist ter verbinding knopen te leggen. Om transparant en integer, met een goed gevoel te vertrekken, veilig en wel.
Aarde element icon | vierkant
vuurtoren op eiland bij Durgendam

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.