Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Water element icon | vierkant

Dubbele winst omwonenden Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

Uitspraak Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding | opstellen planmilieueffectrapportage | Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling | gevolgen voor windparken in relatie tot opstellen bestemmingsplannen

Winst met resultaat – na eerdere vernietiging van het windpark in 2018 – bij een door DOKK Advocaten gevraagde exceptieve toetsing, waarmee de windturbinenormen hun rechtskracht verliezen en per direct niet meer geldig zijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft d.d. 30 juni 2021 een uitspraak met verstrekkende gevolgen gedaan inzake de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid.1 Volgens de Afdeling dwingt het Europese recht – naar aanleiding van het Nevele-arrest waar DOKK Advocaten ter zitting ook al in dit bijzondere windpark bepleitte het buitentoepassing verklaren van de normen – ertoe dat de regering en minister een planmilieueffectrapportage moeten opstellen voor windturbinenormen voor geluid, slagschaduw, lichtschittering en veiligheid die te vinden zijn in het Nederlandse Activiteitenbesluit en de Nederlandse Activiteitenregeling.2

Het gevolg hiervan is dat de normen die in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn opgenomen niet als grondslag kunnen dienen voor bestemmingsplannen voor windturbineparken. In plaats van aan te sluiten bij de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling resteert een andere mogelijkheid, namelijk dat de gemeenteraad eigen normen hanteert.

De Afdeling geeft hierbij aan dat deze normen wel moeten zijn voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en in concrete situatie toegesneden motivering. Wil de gemeenteraad hier aan voldoen dan kan niet anders worden geconcludeerd dan dat voor deze normen ook een planmilieueffectrapportage moet worden opgesteld. De Afdeling geeft – met toepassing van de bestuurlijke lus – de gemeenteraad een half jaar om het gebrek in het bestemmingsplan te herstellen.

Wat betreft de omgevingsvergunning kan het college niet terugvallen op de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vanwege het ontbreken van een planmilieueffectrapportage. Deze bepalingen moeten nu buiten toepassing worden gelaten. De Afdeling stelt dat een hersteld bestemmingsplan – op de wijze in de vorige alinea aangegeven – kan dienen voor de omgevingsvergunning voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.

Dat de Afdeling geen prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is niet verrassend aangezien er duidelijk sprake is van een acte éclairé waardoor de Afdeling niet verplicht is tot het stellen van zodanige vragen. Het Nevele arrest geeft duidelijk aan wat er moet gebeuren: het opstellen van een planmilieueffectrapportage.

Als gevolg van de uitspraak van vandaag zal er dus per bestemmingsplan voor windparken, totdat er een planmilieueffectrapportage is gemaakt voor het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, een planmilieueffectrapportage moeten worden gemaakt. Een dubbele bekroning – na de, landelijk spraakmakende, eerdere vernietiging in 2018 – voor de omwonenden van Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding, voor wie DOKK al jarenlang pleit.3 Succesvol dus.

Bent u benieuwd of u voor uw activiteiten een milieueffectrapportage nodig heeft? Of wilt u weten of een rapportage aan de juridische normen voldoet. DOKK Advocaten kan u hierin bijstaan dan wel adviseren. Neemt u gerust contact met mr. dr. J.G.L. van Nus op via 020- 820 83 10 of amsterdam@dokk.nl

1 ABRS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:1395.
2 HvJ EU 25 juni 2020, Nevele, C24/19, ECLI:EU:C:2020:503.
3 ABRS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:4180.

Deel dit bericht via:

Ook interessant om te lezen

Direct juridisch
advies nodig

Rottumerplaat © Deborah Roffel

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.