DOKK Advocaten | logo

Burgemeester moet aard van horecagelegenheid meewegen bij verlenen exploitatievergunning

Water element icon | vierkant

Burgemeester moet aard van horecagelegenheid meewegen bij verlenen exploitatievergunning

Advocaat mr. dr. J.G.L. van Nus | Anne

De rechtbank Amsterdam doet d.d. 15 mei 2023 een interessante uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2023:3042) naar aanleiding van het beroep dat DOKK Advocaten instelt inzake de exploitatievergunning van een horecagelegenheid gelegen in een rustige woonwijk in Amsterdam. Het eetcafé gedraagt zich in de praktijk als club of discotheek, met overlast voor omwonenden tot gevolg.

De rechtbank overweegt dat de burgemeester voor het verlenen van een exploitatievergunning moet toetsen of het horecabedrijf geen ontoelaatbare nadelige invloed heeft op het woon- en leefklimaat. Regelmatige controles van handhaving, met slechts twee waarschuwingen tot gevolg, is volgens de rechtbank niet voldoende om te concluderen dat er geen sprake kan zijn van een ontoelaatbare nadelige invloed.

De burgemeester heeft de aard van dit specifieke horecabedrijf onvoldoende meegewogen bij de vergunningsverlening. De burgemeester kon uit het ondernemingsplan opmaken dat de eigenaar geen doorsnee eetcafé exploiteert, maar het café fungeert als een plek waar “het kleurrijke clubpubliek” voorafgaand aan het bezoek aan een nachtclub zou kunnen samenkomen. Volgens de exploitant, en het ondernemingsplan, is er sprake van een gat in de markt. Het café heeft daarmee een aantrekkende werking, die de rustige buurt overstijgt.

Tevens wordt muziek in het ondernemingsplan gepresenteerd als een belangrijk aspect van deze horecagelegenheid. Het karakter van de straat, een plek voor werkenden en gezinnen, staat haaks op deze visie. Amsterdam is een wijk waar de kwaliteit van het woon- en leefklimaat reeds onder druk staat, vanwege de hoge concentratie horecagelegenheden. De situatie ter plaatse zit op de grens van het acceptabele. De burgemeester heeft onvoldoende rekening gehouden met de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de invloed die horecagelegenheden hierop kunnen hebben. Een interessante overweging van de rechtbank daarbij is dat de aard van het specifieke horecabedrijf, ondanks het verschil in de reeds bestaande categorisering tussen categorie 2 en 3, wel degelijk moet worden meegewogen. Het café heeft klaarblijkelijk een andere impact op omwonenden dan uw reguliere bruincafé, daar zal de burgemeester in het vervolg rekening mee moeten houden.

Deel dit bericht via:

Ook interessant om te lezen

Direct juridisch
advies nodig

Rottumerplaat © Deborah Roffel

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.