Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden.

De nieuwe Omgevingswet heeft ook impact op het bestuursrecht.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden.

Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels over de fysieke leefomgeving in één wet. De wet heeft als doel om de besluitvorming over ruimtelijke projecten te vereenvoudigen, te versnellen en te verbeteren. Ook introduceert de wet een digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van plannen en regels.
Vuur element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

De Omgevingswet brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee, zoals:

  • Meer ruimte voor initiatiefnemers om met eigen oplossingen te komen die passen bij de lokale situatie.
  • Meer samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, zoals wonen, milieu, water, natuur, landschap, verkeer en cultureel erfgoed.
  • Meer betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten.
  • Meer flexibiliteit voor overheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en maatwerk te leveren.
  • Meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor alle partijen door één wet, één loket, één procedure en één besluit.
De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening die gevolgen heeft voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden op de nieuwe wet en de kansen en uitdagingen die deze biedt. Door deze ingrijpende stelselherziening, zijn wij op dit moment druk bezig om alle content op deze pagina up-to-date te brengen. Als advocatenkantoor zijn wij bij DOKK Advocaten op de hoogte van deze veranderingen en kunnen u helpen en adviseren bij al uw vragen of problemen rondom de nieuwe Omgevingswet.

Voor wie is een bestuursrecht advocaat nuttig?

Ondernemingen

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met de overheid, bijvoorbeeld vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen In loop van jaren zijn de regels voor ondernemingen vanuit de overheid sterk toegenomen, denk alleen al aan het milieurecht. Hierdoor kan u in geschil geraken met de overheid. Een bestuursrecht advocaat kan uw onderneming bijstaan door te adviseren en procederen rond de besluiten van de overheid. Ook kan de advocaat adviseren bij toekomstige projecten om zo medewerking te verkrijgen van de overheid.

Overheid

De overheid is gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het nemen van publiekrechtelijke besluiten, maar ook bij privaatrechtelijk handelen. Dit roept bij ambtenaren vaak veel vragen op wat de beste routes zijn, wat juridisch zuiver is. Een bestuursrecht advocaat adviseert ambtenaren op welke wijze de overheid behoorlijk kan besturen. Ook kan een advocaat de overheid bijstaan als beroep is ingesteld tegen een besluit.

Particulieren

Ook particulieren doen er in vaak best aan om zich te laten adviseren door bestuursrecht advocaat. Dit kan het geval zijn wanneer u een vergunning nodig heeft of als u een vooraankondiging last onder dwangsom heeft ontvangen. Dan kan een advocaat u adviseren over de beslissing en indien nodig procederen tegen het besluit. Als u overlast heeft van een buurman of bedrijf in de buurt, dan kan een bestuursrecht advocaat voor u een handhavingsverzoek indienen of het gesprek leiden tussen u en de gemeente om de beste oplossing te vinden voor alle partijen.

DOKK Advocaten uw bestuursrecht specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne

Meer over Anne:

Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick

Meer over Patrick:

Advocaat
mr. 
K. H. K. 
Nuweif|
 Kamil

Meer over Kamil:

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.