Bestuursrecht advocaat: recht voor en tegen de overheid

Bestuursrecht advocaat: recht voor en tegen de overheid

Als bedrijf of burger komt u als belanghebbende vaak in aanraking met het bestuursrecht. Stel: u krijgt een besluit | beslissing opgelegd van een overheid in uw nadeel: een last onder dwangsom of bestuursdwang, een weigering voor subsidie óf weigering voor het bouwen van een woning.

Tegen deze besluiten van de overheid staat rechtsbescherming open. Vaak is er een termijn van zes weken waarin u een zienswijze of bezwaarschrift kunt indienen. U maakt dan aan het bestuursorgaan kenbaar, dat u geheel of gedeeltelijk het niet eens bent met het overheidsvoornemen om een bepaald besluit te nemen.

DOKK begeleidt, adviseert en procedeert in het bestuursrecht.

Het indienen van een goed bezwaar is in uw eigen belang. Het heeft namelijk gevolgen voor het verloop van de besluitvorming en beroepen. As bestuursrecht advocaat in Amsterdam en Groningen, zijn wij u graag van dienst bij het invullen van een zienswijze / bezwaarschrift en/of beroepschrift.

Vuur element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

Hoe kan een bestuursrecht advocaat helpen?

Een gespecialiseerde advocaat bestuursrecht kan je op verschillende manieren bijstaan. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste zaken die een bestuursrecht advocatenkantoor voor je kan doen:

Zienswijze: komt er een fabriek bij u in de buurt of gaat de overheid een windpark of zonnepark plaatsen? Als u niet eens bent met dit plan of vergunning dan kan een bestuursrecht advocaat een zienswijze tegen het bestemmingsplan of vergunning indienen.

Bezwaarschrift | beroepschrift: een advocaat kent alle elementen van een besluit en kan dit toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierdoor kan de advocaat op de best mogelijke wijze een bezwaarschrift en/of beroepschrift indienen tegen bijvoorbeeld het weigeren van toekennen van subsidie of het opleggen van een last onder dwangsom.

Verzoek: bij (on)rechtmatig handelen van de overheid kan een advocaat bestuursrecht bij de overheid schade vorderen of compensatie verzoeken. Een advocaat kent alle ins en outs om een volledig verzoek in te dienen. Dit is van belang nu u in principe eenmalig een verzoek mag indienen. Daarnaast kan u denken aan het indienen van een verzoek om informatie bij de overheid, een zogeheten Woo-verzoek, voorheen Wob-verzoek.

Voor wie is een bestuursrecht advocaat nuttig?

Ondernemingen

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met de overheid, bijvoorbeeld vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen


In loop van jaren zijn de regels voor ondernemingen vanuit de overheid sterk toegenomen, denk alleen al aan het milieurecht. Hierdoor kan u in geschil geraken met de overheid. Een bestuursrecht advocaat kan uw onderneming bijstaan door te adviseren en procederen rond de besluiten van de overheid. Ook kan de advocaat adviseren bij toekomstige projecten om zo medewerking te verkrijgen van de overheid.

Overheid

De overheid is gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het nemen van publiekrechtelijke besluiten, maar ook bij privaatrechtelijk handelen. Dit roept bij ambtenaren vaak veel vragen op wat de beste routes zijn, wat juridisch zuiver is. Een bestuursrecht advocaat adviseert ambtenaren op welke wijze de overheid behoorlijk kan besturen. Ook kan een advocaat de overheid bijstaan als beroep is ingesteld tegen een besluit.

Particulieren

Ook particulieren doen er in vaak best aan om zich te laten adviseren door bestuursrecht advocaat. Dit kan het geval zijn wanneer u een vergunning nodig heeft of als u een vooraankondiging last onder dwangsom heeft ontvangen. Dan kan een advocaat u adviseren over de beslissing en indien nodig procederen tegen het besluit.


Als u overlast heeft van een buurman of bedrijf in de buurt, dan kan een bestuursrecht advocaat voor u een handhavingsverzoek indienen of het gesprek leiden tussen u en de gemeente om de beste oplossing te vinden voor alle partijen.

DOKK Advocaten uw bestuursrecht specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne
Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick
Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.