DOKK Advocaten | logo

DOKK Advocaten uw huurrecht specialist in Amsterdam en Groningen.

Huurrecht advocaat: adviseren en uw belangen behartigen

Als huurder of verhuurder heeft u over en weer rechten en plichten. Dit kan onverwacht tot conflict leiden. Ruim een derde van de Nederlanders heeft weleens een huurconflict gehad. Denk aan verborgen gebreken, gestegen huurprijzen, servicekosten, overlast of andere huurgeschillen.

Huurgeschillen kunenn ingewikkelde materie bevatten, waarbij een advocaat huurrecht u kan bijstaan. Een huurrecht advocaat kan helpen bij het opstellen van een ingebrekestelling of het voeren van een procedure.

Aarde element icon | vierkant

Hoe kan een huurrecht advocaat helpen?

Een primaire levensbehoefte is een dak boven uw hoofd. Tussen verhuurder en huurder kan er in de praktijk iets mis gaan. Bijvoorbeeld: hoe moet een huurcontract worden uitgelegd, wat zijn de regels over huurprijzen, onder welke omstandigheden kan een huurcontract worden ontbonden of kan een ruimte worden ontruimd, anti-kraak, tijdelijke woonruimte, of het sluiten van woningen op last van de burgemeester. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste zaken die een huurecht advocatenkantoor voor u kan doen:

Het adviseren bij een huurcontract: Duidelijkheid over de rechten en plichten tussen verhuurder en huurder kan leiden tot minder conflicten of het ophouden van conflicten. Een huurrecht advocaat kan u inzicht geven over de uitleg van wetgeving, regels en contracten.

Het bijstaan in een beroepsprocedure: In beroep gaat het om de juridische materie van de feiten en omstandigheden. Zijn de juiste regels gevolgd? En bij een verschil van inzicht kan de advocaat u hierin bijstaan. Dit zijn slechts een tweetal punten die ertoe kunnen leiden dat een geschil bij de rechter komt.

Voor wie is een huurrecht advocaat nuttig?

Huurders

Als huurder kunt u worden geconfronteerd met (verborgen) gebreken: asbest, wateroverlast, ongedierte etc. Daarnaast kunt u het oneens zijn met de uitleg van de verhuurder van uw huurcontract of anders gemaakte afspraken over onder meer onderhoud. Een huurrecht advocaat kan u adviseren over uw rechten en plichten. Ook kan de advocaat u bijstaan bij een gang naar de rechter.

Verhuurders

Verhuurders hebben contractueel en wettelijk verschillende rechten en plichten. De recht is op dit gebied constant in beweging. Een huurrecht advocaat kan een verhuurder bijstaan in het opstellen van degelijke huurcontacten die voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. Ook kan de huurrecht advocaat een verhuurder bijstaan als een gang naar de rechter noodzakelijk blijkt.

Waar kunnen de advocaten van DOKK bij helpen

 • huurrecht
 • wooncorporatie
 • verborgen gebreken
 • leaseverplichting
 • huurverplichting
 • verhuurder gebreken
 • huurder gebreken
 • last onder dwangsom
 • ontruiming
 • Opiumwet
 • anti-kraak
 • studentenwoningen
 • tijdelijke woonruimten
 • woonboten
 • Leegstandbeheer
 • woonruimten
 • sociale huurwoning
 • achterstallig onderhoud
 • gebrekkig onderhoud
 • huuropzegging
 • illegale bewoning
 • huurachterstand
 • onderhuur
 • medehuurderschap
 • medehuur
 • service kosten
 • overlijden huurder
 • huurbescherming
 • opleveringsgeschil
 • huurincasso

DOKK Advocaten uw huurrecht specialist
in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne

Meer over Anne:

Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick

Meer over Patrick:

Advocaat
mr. 
K. H. K. 
Nuweif|
 Kamil

Meer over Kamil:

Direct juridisch
advies nodig

Rottumerplaat © Deborah Roffel

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.