Omgevingsrecht advocaat: helpt u bij een bezwaarprocedure tegen een bestemmingsplan

Omgevingsrecht advocaat: adviseren en uw belangen behartigen

Als onderneming of particulier komt u geregeld in aanmerking met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is overal om ons heen. Denk aan omgevingsvergunningen voor het bouwen van huizen, milieuregels in het kader van windparken of het illegaal gebouwde schuurtje van uw buren.

Het omgevingsrecht is een ingewikkelde materie waarbij een advocaat omgevingsrecht u kan bijstaan. Een advocaat omgevingsrecht kan helpen bij het proces van vergunningaanvraag of bij een bezwaarprocedure tegen een bestemmingsplan.

Heeft u een advocaat omgevingsrecht nodig?

DOKK Advocaten kan u bijstaan met zaken rond omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen etc.
Water element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

Hoe kan een omgevingsrecht advocaat helpen?

Omgevingsrecht heeft invloed op uw leefomgeving, woonbeleving, bedrijfsvoering, de waarde van uw onroerend goed, milieu en ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, geluid en zelfs het hele ecosysteem. Of het nu gaat om gedrag van gemeente, provincie, waterschap of staat of, overheidsoordelen met rechtsgevolg of het feitelijk handelen en nalaten van het bestuur.
Dit kan leiden tot frictie van en tussen specifieke of algemene belangen. In onze dynamische en innovatieve maatschappij zijn consensus, inspraak, democratie en rechtsbescherming geboden. Eerst een dialoog, daarna concrete stappen. Soms een zijspoor en √°ltijd samen de richting bepalen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste zaken die een omgevingsrecht advocatenkantoor voor u kan doen:

Het adviseren bij een vergunningaanvraag: Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning komt veel kijken, denk aan het formuleren van een goede ruimtelijke ordening en het aanleveren van de juiste documenten.

Het bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen vergunningen of bestemmingsplannen: In bezwaar of beroep gaat het om de juridische achtergrond van besluiten. Zijn de juiste termijnen in acht genomen en is er gemotiveerd. Dit zijn slechts een tweetal punten waar goed naar gekeken moet worden.

Het opstellen van handhavingsverzoeken : Bij een handhavingsverzoek komt veel kijken. Het moet voor het bevoegd gezag duidelijk zijn dat zij niet anders kunnen dan een controle uitvoeren en een handhavingsbesluit nemen zodat een overtreding ophoudt.

Voor wie is een omgevingsrecht advocaat nuttig?

Ondernemingen en particulieren

De overheid neemt besluiten en stelt prioriteiten, legt dwangsommen op, onteigent, beboet, verleent subsidies, vergunningen en uitkeringen. Bestemmingsplannen, inpassingsplannen worden vastgesteld en gewijzigd. Het bestuursrecht reguleert dit handelen of nalaten van de overheid. Besluiten worden getoetst aan rechtsregels, algemene of bindende beginselen, met een belangenafweging via procedures van inspraak, bezwaar en beroep. Een advocaat kan u hierin bijstaan, naar praktisch perspectief en kader

Waarmee kunnen de advocaten van DOKK u helpen?

 • windparken
 • nieuwbouw
 • bedrijventerrein
 • bestemmingsplannen
 • vergunningen
 • activiteitenbesluit
 • zonnepanelen
 • vergunningsvrij
 • handhaven
 • illegale bouw
 • milieuregelgeving
 • milieueffectrapport
 • Bouwbesluit

DOKK Advocaten uw omgevingsrecht specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne
Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick
Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.