Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden.

De nieuwe Omgevingswet heeft ook impact op het indienen van een planschadeverzoek

De Omgevingswet is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels over de fysieke leefomgeving in één wet. De wet heeft als doel om de besluitvorming over ruimtelijke projecten te vereenvoudigen, te versnellen en te verbeteren.
Ook introduceert de wet een digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van plannen en regels.
Vuur element icon | vierkant
Binnenhof Den Haag

De Omgevingswet brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee, zoals:

 • Meer ruimte voor initiatiefnemers om met eigen oplossingen te komen die passen bij de lokale situatie.
 • Meer samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, zoals wonen, milieu, water, natuur, landschap, verkeer en cultureel erfgoed.
 • Meer betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten.
 • Meer flexibiliteit voor overheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en maatwerk te leveren.
 • Meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor alle partijen door één wet, één loket, één procedure en één besluit.
De Omgevingswet is een ingrijpende stelselherziening die gevolgen heeft voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om u goed voor te bereiden op de nieuwe wet en de kansen en uitdagingen die deze biedt. Door deze ingrijpende stelselherziening, zijn wij op dit moment druk bezig om alle content op deze pagina up-to-date te brengen. Als advocatenkantoor zijn wij bij DOKK Advocaten op de hoogte van deze veranderingen en kunnen u helpen en adviseren bij al uw vragen of problemen rondom de nieuwe Omgevingswet.

Waarom DOKK?

Elke situatie is uniek, zo ook uw planschadeverzoek. De advocaten van DOKK beschikken over de benodigde kennis en kunde om juridisch maatwerk te leveren. Door de vele zaken waarin DOKK omwonenden bij nieuwe (grootschalige) planologische besluiten heeft bijgestaan en bijstaat, beschikken de advocaten van DOKK over de noodzakelijke expertise en kennen wij alle ins en outs met betrekking tot deze complexe materie. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 020 – 820 83 10 of loop binnen tijdens het inloopspreekuur

Hoe kan een bestuursrecht advocaat helpen?

 • Door de komst van een grootschalig pretpark of bedrijvencentrum is mijn onroerend goed minder waard geworden, heb ik recht op planschade?
 • Naast mijn huis worden landerijen bouwrijp gemaakt voor woningen met voorzieningen en infrastructuur, kan ik deelnemen/participeren in de procedure?
 • Als ik een appartement koop, is de kas van de VvE dan nu ook deels van mij?
 • Als ik een pand wil onderverhuren, hoe ziet het huurcontract er dan uit?
 • De gemeente heeft plannen voor duurzame energie op mijn grond, wat is mijn rechtspositie?
 • In het koopcontract van mijn woning staat een beding waar ik het niet mee eens ben, kan ik hier onderuit?

DOKK Advocaten uw planschade specialist
in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne

Meer over Anne:

Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick

Meer over Patrick:

Advocaat
mr. 
K. H. K. 
Nuweif|
 Kamil

Meer over Kamil:

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.