Een vergunningen advocaat kan u bijstaan met zaken rond omgevingsvergunningen, activiteiten en bouwprojecten etc.

Vergunningen advocaat: adviseren en uw belangen behartigen

Als onderneming of particulier komt u geregeld in aanmerking met vergunningen. Vergunningen zorgen voor wijzigingen in uw fysieke leefomgeving. Denk aan omgevingsvergunningen voor het bouwen van huizen of een dakkapel, voorschriften in het kader van windparken of het legaliseren illegaal gebouwde schuurtje van uw buren.

Vergunningen kan ingewikkelde materie bevatten, waarbij een advocaat vergunningen u kan bijstaan. Een advocaat kan helpen bij het proces van vergunningaanvraag of bij een procedure tegen een verleende vergunning.

Heeft u een vergunningsadvocaat nodig?

DOKK Advocaten kan u bijstaan met zaken rond omgevingsvergunningen, activiteiten en bouwprojecten.
Water element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

Hoe kan een vergunningen advocaat helpen?

Vergunningen hebben invloed op uw leefomgeving, woonbeleving, bedrijfsvoering, de waarde van uw onroerend goed, milieu en ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, geluid en zelfs het hele ecosysteem.

Of het nu gaat om gedrag van gemeente, provincie, waterschap of staat of, overheidsoordelen met rechtsgevolg of het feitelijk handelen en nalaten van het bestuur.
Dit kan leiden tot frictie van en tussen specifieke of algemene belangen. In onze dynamische en innovatieve maatschappij zijn consensus, inspraak, democratie en rechtsbescherming geboden.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste zaken die een omgevingsrecht advocatenkantoor voor u kan doen:

Het adviseren bij een vergunningaanvraag | melding: Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning komt veel kijken, denk aan het formuleren van een goede ruimtelijke ordening en het aanleveren van de juiste documenten.

Het bijstaan in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen vergunningen: In bezwaar of beroep gaat het om de juridische achtergrond van besluiten. Zijn de juiste termijnen in acht genomen en is er gemotiveerd. Dit zijn slechts een tweetal punten waar goed naar gekeken moet worden.

Voor wie is een vergunningen advocaat nuttig?

Ondernemingen en particulieren

De overheid neemt besluiten en stelt prioriteiten. Aanvragen worden aan de hand van de ingediende gegevens getoetst. Een volwaardige indiening draagt bij aan vlotte besluitvorming. Hierin kan de advocaat vergunningen een bijdrage leveren.

Besluiten worden getoetst aan rechtsregels, algemene of bindende beginselen, met een belangenafweging via procedures van inspraak, bezwaar en beroep. Een advocaat vergunningen kan u hierin bijstaan, naar praktisch perspectief en kader.

Overheden

De overheid moet beslissingen nemen over vergunningaanvragen. Hierbij moet het toetsen aan complexe juridische materie en de juiste belangenafweging maken. De vergunningen advocaat kan hierin ondersteuning bieden, dan wel het gehele projectmanagement van de overheid op zich nemen.

Waarmee kunnen de advocaat van DOKK u helpen?

 • windparken
 • nieuwbouw
 • bedrijventerrein
 • bestemmingsplannen
 • vergunningen
 • activiteitenbesluit
 • zonnepanelen
 • vergunningsvrij
 • kruimellijst
 • omgevingsvergunning
 • omgevingswet
 • besluit m.e.r.
 • wet natuurbescherming
 • ontheffing
 • toestemming
 • gedoogbesluit
 • melding
 • illegale bouw
 • monumenten
 • activiteit
 • ruimtelijke ordening
 • milieuregelgeving
 • milieueffectrapport

DOKK Advocaten uw vergunningen specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne
Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick
Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.