DOKK Advocaten uw juridisch specialist in Amsterdam en Groningen.

DOKK Advocaten uw juridisch specialist in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Roeg weer, zegt de Groninger. En dreigend onweer op zijn Zaans is: de lucht verrekt. Ieder een eigen taal waarin men hetzelfde zegt. Over wat ons bezighoudt, boze of gunstig gezinde wolken. Ondernemen binnen de omgeving om ons heen.
Juridisch gaat het om de kwaliteiten die beslissingen beïnvloeden, zoals de kwaliteit van lucht als zuurstof, gezonde of vuile grond nuttig hergebruiken, water als ijs of functionaliteit en krachtstroom, licht waar we niet zonder kunnen. Kortom het algemeen bekend kwartet aan oer elementen: vuur (licht), lucht (ruimte), water, aarde. Deze elementen komen terug in het DOKK logo dat is gevormd door vier tekens uit de alchemistische iconografie.
Als mens en meester zijn de advocaten en juristen van DOKK dagelijks doende met deze elementen. Zij bewandelen voor hun klanten, naar beste en maximale inspanning, de drie centrale wegen van maatschappelijk duurzaam succes. Via de weg van het weten, zakelijk en zuiver. Daarnaast de weg van het oog, anders kijken is anders zien. Met onmisbaar voor een goed klantcontact, de weg van het hart om elkaar te herkennen.
In gelijkwaardigheid, voortdurend in veranderend speelveld. DOKK laat zich niet uit het veld slaan en is continu op zoek hoe beter met de buiten wereld om te gaan. Dat wil zeggen ook bij onvoorspelbare windvlagen, concurrenten die iemands markt betreden, een natuurramp die logistiek vaste lijnen breekt, een activistische aandeelhouder die opspeelt. DOKK moet professioneel omgaan met variabelen die men niet altijd in de hand heeft. Dit doen wij door te observeren, anticiperen, aan te voelen en te reageren op wat moeilijk benaderbaar, laat staan beïnvloedbaar is.
Voor de beste winst beogende positie kennen de advocaten zichzelf, hun snelheid en kracht, en dit in relatie tot de omgeving met telkens tegenstanders. Met hun hoofd, hart en handen om op het juiste tijd te pieken, onzekerheid minder te maken, en opponenten te begroeten als vrienden. Tegenstanders kun je op afstand zetten en naamloos houden, fijner is om erop te vertrouwen dat als zich vijanden manifesteren, deze tot vrienden kunnen gemaakt. Elke tegenwind, tegenstand dwingt namelijk om zo goed mogelijk wat je meent, scherp en krachtig te formuleren, mondeling en schriftelijk, met reële kans dat je wint. Waardoor achterstand, voorsprong wordt, en nadelen worden opgeheven.
Vuur element icon | vierkant

Tarieven en abonnement

Tarieven advocaten | juridische medewerkers

De uurtarieven van de advocaten, juridisch medewerkers en incasomedewerker zijn excl. BTW en kosten derden | griffierecht. De tarieven van onze advocaten verschillen naar gelang de ervaring, het specialisme en het belang van de zaak. Neem gerust contact met ons op om de kosten te bespreken. Een vaste prijsafspraak of no cure, less pay, dan wel cure and more pay behoort ook tot de mogelijkheden.

Abonnement | DOKK Desk

De DOKK Desk is een dienst van DOKK Advocaten. Om onze dienstverlening voor iedereen bereikbaar te maken kunnen bedrijven en ZZP’ers gebruik maken van een scherp maandtarief om de kennis en kunde met bewezen kwaliteit van DOKK Advocaten te benutten. Al vanaf een vast bedrag per maand staan de advocaten dagelijks snel voor u klaar, zowel telefonisch als online, om samen uw ambities waar te maken. Voor een vast bedrag per maand kiest u een abonnement dat het beste bij u past. Neem vrijblijvend contact met ons op om de kosten en voorwaarden te bespreken.

Toevoeging

DOKK Advocaten werkt ook op basis van toevoeging voor particulieren. Bij een toevoeging worden de advocaatkosten betaald door de overheid. U betaalt een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage en bijkomende kosten, zoals griffierecht.

De gedachte achter het logo van DOKK Advocaten

Ons logo is geïnspireerd op de vier elementaire symbolen voor vuur (licht), lucht (ruimte), water en aarde. Welke al in de oudheid werden gebruikt. Deze elementen symboliseren de natuur of het leven. Die elementen bepalen de balans tussen mens en omgeving. Ons logo weerspiegelt die elementen:

water
water
vuur
lucht
aarde

DOKK in de media

Uniek is het oordeel dat de tijdelijke overbruggingsregeling windparken, als verwacht, niet van toepassing is bij herroepelijke, lopende vergunningen. Daarnaast is het feit dat een maatwerkvoorschrift van toepassing is, onvoldoende om te concluderen dat niet is aangehaakt bij de normen van de inmiddels buiten toepassing zijnde regels van het Activiteitenbesluit, ook dankzij DOKK Advocaten.
Bron: Sittard-Geleen nieuws.nl
| 25 januari 2023
Ondanks het gevecht tegen de gemeente Delfzijl, boeken de tegenstanders in 2018 en 2021 enorme overwinningen. 2 keer wijst de Raad van State op juridische gronden het windpark af. (spoel de uitzending door naar 23;19 voor het specifieke item)
Bron: Nieuwsuur
| 5 januari 2022
‘Kostbare troeven moet je koesteren’ Van Nus kreeg de afgelopen dagen talloze appjes over de Franse uitspraak. ‘Deze uitspraak is eindelijk een erkenning voor de omwonenden, dat windturbines een objectieve oorzaak kunnen zijn van ziektebeelden. Dat was en is dus geen eendagsvlieg. Volgens de Franse rechter went men niet aan al dan niet waarneembaar geluid veroorzaakt door turbines. Dit toont Windpark N33 eveneens aan: gebied zonder hoogbouw, niet gelegen aan de kust en zonder bestaande windmolens, waar de klachten niet ophouden’, aldus Van Nus.
Bron: rtvnoord.nl
| 11 november 2021
Een uitspraak van de Raad van State eind juni krijgt nu een sneeuwbaleffect. Dat arrest zette weliswaar een voorlopige streep door slechts één windmolenpark, in het Groningse Delfzijl, maar met een kopietje zetten bezwaarmakers ook andere plannen klem.
Bron: Trouw.nl
| 6 augustus 2021
Het is advocaat Anne van Nus die de procedures voert namens de bewoners van Delfzijl, en met succes!‘.
Bron: NOS
| 24 juli 2021

DOKK Advocaten in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Advocaat
mr. 
dr. 
J.G.L. 
van Nus|
 Anne

Meer over Anne:

Advocaat
mr. 
T.P. 
Tjeerdsma|
 Patrick

Meer over Patrick:

Advocaat
mr. 
M. 
Kumar|
 Mukesh

Meer over Mukesh:

Advocaat
mr. 
C. 
Soon|
 Coming

Meer over Coming:

Jurist
mr. 
N. L. 
Lemmink|
 Nik

Meer over Nik:

Direct juridisch
advies nodig

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.