blog basis template

blog basis template

Vuur element icon | vierkant
Twee pijpen op Steiger eiland noord - IJburg Amsterdam

Hoe kan een bestuursrecht advocaat helpen?

Een gespecialiseerde advocaat bestuursrecht kan je op verschillende manieren bijstaan. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste zaken die een bestuursrecht advocatenkantoor voor je kan doen:

Hoe kan een bestuursrecht advocaat helpen?

  • Door de komst van een grootschalig pretpark of bedrijvencentrum is mijn onroerend goed minder waard geworden, heb ik recht op planschade?
  • Naast mijn huis worden landerijen bouwrijp gemaakt voor woningen met voorzieningen en infrastructuur, kan ik deelnemen/participeren in de procedure?
  • Als ik een appartement koop, is de kas van de VvE dan nu ook deels van mij?
  • Als ik een pand wil onderverhuren, hoe ziet het huurcontract er dan uit?
  • De gemeente heeft plannen voor duurzame energie op mijn grond, wat is mijn rechtspositie?
  • In het koopcontract van mijn woning staat een beding waar ik het niet mee eens ben, kan ik hier onderuit?</>

Voor wie is een bouwrecht advocaat nuttig?

Ondernemingen

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met de overheid, bijvoorbeeld vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen

In loop van jaren zijn de regels voor ondernemingen vanuit de overheid sterk toegenomen, denk alleen al aan het milieurecht. Hierdoor kan u in geschil geraken met de overheid. Een bestuursrecht advocaat kan uw onderneming bijstaan door te adviseren en procederen rond de besluiten van de overheid. Ook kan de bestuursrecht advocaat adviseren bij toekomstige projecten om zo medewerking te verkrijgen van de overheid.

Overheid

De overheid is gebonden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het nemen van publiekrechtelijke besluiten, maar ook bij privaatrechtelijk handelen. Dit roept bij ambtenaren vaak veel vragen op wat de beste routes zijn, wat juridisch zuiver is. Een bestuursrecht advocaat adviseert ambtenaren op welke wijze de overheid behoorlijk kan besturen. Ook kan een bestuursrecht advocaat de overheid bijstaan als beroep is ingesteld tegen een besluit.

Particulieren

Ook particulieren doen er in vaak best aan om zich te laten adviseren door bestuursrecht advocaat. Dit kan het geval zijn wanneer u een vergunning nodig heeft of als u een vooraankondiging last onder dwangsom heeft ontvangen. Dan kan een bestuursrecht advocaat u adviseren over de beslissing en indien nodig procederen tegen het besluit.

Als u overlast heeft van een buurman of bedrijf in de buurt, dan kan een bestuursrecht advocaat voor u een handhavingsverzoek indienen of het gesprek leiden tussen u en de gemeente om de beste oplossing te vinden voor alle partijen.

DOKK Advocaten uw bouwrecht specialist
in Amsterdam (IJburg) en Groningen

Please select listing to show.

Direct juridisch
advies nodig

Rottumerplaat © Deborah Roffel

Wilt u onze periodieke nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan hieronder uw gegevens in.